Home » , » ဘာေၾကာင့္ စာအုပ္ဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသလဲ ??? (တကယ္ ေကာင္းလြန္းလို႔ပါ ဖတ္ၾကည့္ပါေနာ္)

ဘာေၾကာင့္ စာအုပ္ဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသလဲ ??? (တကယ္ ေကာင္းလြန္းလို႔ပါ ဖတ္ၾကည့္ပါေနာ္)

Written By ေနေဇာ္ လင္း on Thursday, July 31, 2014 | 2:03:00 AM

 
သာမန္    လူတစ္ေယာက္   အေနႏွင့္ မိမိတို႔သိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ ဗဟုသုတမ်ားကို လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ တြင္ လိုက္လံရွာေဖြရန္ အခ်ိန္ အေတာ္ယူ     ရမည္ျဖစ္သည္။  အခ်ိန္ကုန္  လူပင္ပန္းသက္သာျပီး ေအးေအးေ    ဆးေဆးႏွင့္  ရရွိႏိုင္ေသာေနရာသည္စာ     အုပ္မ်ားမွ  ပင္ျဖစ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။   ထိုကဲ့     သို႔ေျပာျခင္းေၾကာင့္ စာအုပ္မ်ား      ထဲတြင္ အရာ            အားလံုးရွိသည္    စာအုပ္ထဲမွ အေၾကာင္း      အရာမ်ားသည္ အားလံုး    မွန္ကန္သည္ဟု        ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

စာအုပ္ဖတ္သူႏွင့္    မဖတ္သူတို႔ၾကား ေတြးေခၚပံု ခံယူခ်က္ႏွင့္ ေနထိုင္ပံု အစစအရာရာကြာျခားေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ အဝတ္အစား အသံုး  အေဆာင္မ်ား ဝတ္စားဆင္ယင္ထားရံုမွ်ျဖင့္ထိုသူကို တန္ဖိုးရွိေသာသူလို႔  မသတ္ႏိုင္ပါ။   ဘြဲ႔ေတြတသီ  တတန္းၾကီးရထားေစ   ဦးေတာ့။

တန္ဖိုးရွိေသာသူဟု တထစ္ခ်ေျပာ၍   မရႏိုင္ပါ။ တန္ဖိုးဟူသည္ ဂုဏ္ ပညာ အစရွိသည္တို႔   အေပၚမူတည္မည္   မဟုတ္ပါ။ တန္ဖိုးရွိေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ အေျပာအဆို အျပဳအမူ အေနအထိုင္ အေတြးအေခၚ စသည္တို႔ကို ဆင္ျခင္ရမည္ျဖစ္ျပီး တန္ဖိုးရွိမွ တန္ဖိုးကို သိတတ္လာၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျပာအဆို အျပဳအမူ အေနအထိုင္ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္မွ  သင္ခန္းစာယူသင့္သလို မိဘ ဆရာသမားမ်ားထံမွ   လည္းေကာင္း၊ စာအုပ္မ်ားထံမွ    လည္းေကာင္း ဆည္းပူးေလ့လာ   ရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ေကာင္းေသာ    အေၾကာင္းအရာမ်ား ေကာင္းေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖစ္ရန္   လိုအပ္ေပသည္။ 


တစ္ေန႔ျပီး တစ္ေန႔ မိမိတို႔ရွင္သန္ရာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ၾကား ဗ်ာမ်ားေနၾကသည္မွာ ေခတ္၏ေရစီးေၾကာင္း   တစ္ခုအသြင္ျဖစ္ပါသည္။   ထုိကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ မ်ားေျမာင္လွေသာ အလုပ္  ကိစၥမ်ားၾကား ရသည့္အခ်ိန္ေလးမွာ စာဖတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ တစ္ေန႔ကို တစ္အုပ္ျပီးေအာင္    ဖတ္ဖို႔ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။     တစ္ေန႔ကို စာဖတ္ဖို႔အခ်ိန္  အနည္းငယ္ေပးရန္   ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔  ဖတ္ရာတြင္လည္း တစ္မ်က္ႏွာဆို တစ္မ်က္ႏွာအေလ်ာက္ ေလးေလးနက္နက္ထားျပီး  ဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။    ဖတ္ျပီးေသာစာမ်ားကို ခ်က္ျခင္း  မယံုၾကည္ေသးဘဲ မွန္မမွန္ျပန္လည္ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ေစလိုပါသည္။ 

စာအုပ္ဆိုလိုရင္းႏွင့္ မိမိတို႔ေတြး ထားသမွ်ကို အခ်င္း ခ်င္းျပန္လည္ေဆြးေႏြးေစ  ခ်င္ပါသည္။ မိမိဖတ္ထားေသာစာအုပ္သည္ အက်ိဳးရွိသည္ဟု ယူဆလွ်င္ အျခားသူမ်ားဖတ္မိေစရန္ ျပန္လည္ ညႊန္းျပေစခ်င္ပါသည္။ စာအုပ္စာေပ လူ႔မိတ္ေဆြ ဆိုသည့္စကားမွာ အလြန္မွန္ပါသည္။ စာအုပ္သည္ ၎ထဲတြင္ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ သူ႔တာဝန္ အရေျပာျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္တာဝန္မွာ ေလးေလးနက္နက္ဖတ္ရႈရန္ ႏွင့္ မွန္မမွန္ဆံုးျဖတ္ရန္သာျဖစ္သည္။ 

စာအုပ္သည္ ..... သင့္စိတ္သေဘာထားႏွင့္ မတိုက္ဆိုင္ခဲ့လွ်င္ သင္ႏွင့္ အျငင္းပြားေဖာ္ျဖစ္ လိမ့္မည္။ သင့္စိတ္ကူးႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာ္ သင္၏ စိတ္တူကိုယ္တူ  သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ သင္ေလွ်ာက္ ရမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ညႊန္ျပေပးေသာ္ သင့္ဆရာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သင့္ကိုအားတက္ေစေသာ္ သင့္အားေပးေဖာ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ စာအုပ္သည္ သင္၏ ခံယူခ်က္ေပၚမူတည္၍ေျပာင္းလဲေပလိမ့္မည္။ အေနာက္တိုင္းစကားပံုတစ္ခုၾကားဖူးပါသည္။ 

သင္ ဘာ စာအုပ္ဖတ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာျပပါ။ ကၽြန္ေတာ္က သင္ဘယ္လိုလူလဲ ဆိုတာကိုေျပာျပပါမည္ ....တဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ဖတ္ေသာစာအုပ္အမ်ိဳးအစားသည္ သင္ဘယ္လိုလူလဲ ဆိုတာကို ညႊန္ျပေပလိမ့္မည္။ အထူး  သတိျပဳရန္ ႏွင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ျမင္ေတြ႔ရတာမ်ားေသာ အဓိကအခ်က္မွာ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ျပီး မိမိကိုယ္ကို ပညာရွိကဝိတဆူ ျဖစ္ျပီဟု မမွတ္ယူပါႏွင့္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထဲမွာ အေၾကာင္း အရာကို ႏွစ္သက္ သေဘာက်လက္ခံလွ်င္ အျခားစာအုပ္မ်ားမွ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါ။ စာအုပ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္လူေပါင္းစံုက ထိုအခ်က္ကို မွန္တယ္ဟု ဆိုၾကမွသာ မွန္တယ္ဟု သတ္မွတ္ပါ။ 

မိမိဖတ္ဖူးေသာ တစ္အုပ္မွ်ေသာ စာအုပ္ထဲမွ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လူတကာႏွင့္ျငင္း ခုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မျပည့္စံုမလံုေလာက္ပါ။ စာအုပ္ အဖတ္မ်ားသျဖင့္ ပညာရွိျဖစ္သြားေသာ သူမ်ားအေၾကာင္း၊ စာအုပ္အဖတ္မ်ားျပီး အေတြး အေခၚပညာရွင္ျဖစ္သြားသူမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္ အဖတ္မ်ားျပီး သမၼတျဖစ္သြားသူမ်ား အေၾကာင္းစသည္တို႔ကို အားက်ေနမည့္အစား လက္ေတြ႔ မိမိကိုယ္တိုင္ စာအုပ္ဖတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားလိုက္ပါ။ 

ကဲ... မိမိတို႔ရဲ႕ အားလပ္ခ်ိန္ ခဏေလးကို စာအုပ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ အသံုးခ်လိုက္ၾကရေအာင္.........။ 

Credit - www.bawacheyar.com 

Admin 
Nay Zaw Lin1 @ ေနေဇာ္လင္း 
Free Online Radio Media (Malaysia News) 
Free Online Tv Website - www.nayzawlin.com 
Free Media Website - www.malaysiaonlineradiomedia.com 
Free 4D Facebook Page - https://www.facebook.com/nayzawlin18 
Free Health Facebook Page - https://www.facebook.com/nayzawlin4
Share this article :

0 comments:

Free Online Radio Media

Subscribe to RSS Feeds

 
ေနေဇာ္လင္း - ORMM(Malaysia News)
Copyright © Free Online Media Malaysia (ALL IN ONE)
NAY ZAW LIN1(မေလးရွား အြန္လိုင္း ေရဒီယုိ မီဒီယာ)
9.9.2009 ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ ဖရီးဝဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္သည္။