Home » , » မေလးရွားနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးဘဏ္မွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ရရွိရန္ စီစဥ္ေန

မေလးရွားနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးဘဏ္မွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ရရွိရန္ စီစဥ္ေန

Written By ေနေဇာ္ လင္း on Sunday, July 27, 2014 | 5:36:00 PM

 
 မေလးရွားနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ဘဏ္ျဖစ္သည့္ CIMB ဘဏ္ မွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယင္းတို႔၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ရရွိရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၃ရက္က ထုတ္ျပန္ သည့္ ရိုက္တာ သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၏ပဥၥမေျမာက္  အႀကီးဆုံးဘဏ္ျဖစ္သည့္ အ ဆိုပါ မေလးရွားနိုင္ငံ CIMB ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘဏ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတြင္ လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ေလ့လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါလုပ္ငန္းစု၏ Chief Executive Nazir Razak က ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

Nazir Razak က အာဆီယံစီးပြားေရး အတြက္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ အေရွ႕ ေတာင္အာရွနိုင္ငံ အားလုံးမွာဘဏ္ခြဲေတြကို ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ပါဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ နိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္အ တြက္ လိုင္စင္မ်ား အကန႔္အသတ္ျဖင့္ ထုတ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း နိုင္ငံ ျခားဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ငါးခုမွ ၁ဝခုအတြင္း ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Shangrila ဟိုတယ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္မွ ၁ရ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ Myanmar Banking and Business Development Conferenceကို ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးတြဲက်င္းပခဲ့သည့္ စင္ကာ ပူအေျခစိုက္ Shere Conferences ဥကၠ႒ Mr. Chua Wee Phong က ''ယခုႏွစ္အတြင္း နိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္ စင္ေပါင္း ငါးခုမွ ၁ဝခု အထိ ရရွိနိုင္မည္ဟု ၾကားသိရာ ျမန္မာ နိုင္ငံ တြင္းသို႔ ပိုမိုမ်ားျပား ေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား၊ နိုင္ငံတကာႏွင့္ စီး ပြားေရး ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြား လာမည္ဟု ရည္မွန္းထားပါတယ္''ဟု အဆို ပါကြန္ဖရင့္အတြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံဗဟို ဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ျမန္ မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ေငြေၾကးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေစေရးအတြက္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေန လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဗဟိုဘဏ္ကို ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သီးသန႔္ခြဲထုတ္ကာ သီး ျခားလြတ္ လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ခြဲထြက္ရပ္တည္နိုင္ျခင္းမွာ က႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေစေရးအတြက္ မွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က''နိုင္ငံ ျခားဘဏ္ေတြ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရတဲ့ အတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြ တိုးတက္ဖို႔ အတြက္ ေတာ့အမ်ားႀကီး အေထာက္ အကူျပဳပါတယ္။ 

လက္ရွိျပည္တြင္းဘဏ္ေတြေဆာင္ရြက္နိုင္ တဲ့ ေငြပို႔၊ ေငြလႊဲပ မာဏေတြ ဟာ အင္မတန္ နည္းတဲ့အတြက္ သီလဝါလို အထူးစီး ပြားေရး ဇုန္မွာ ႀကီးမားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြလုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ အေနနဲ႔ အခက္အခဲအမ်ား ႀကီးရွိတယ္၊ အခု ျပည္ပဘဏ္ေတြခြင့္ျပဳေပး တဲ့အတြက္ အဲဒီအခက္အခဲေတြ ေက်ာ္လႊား နိုင္တဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး အဆင္ေျပသြားတယ္'' ဟု ေျပာသည္။ အဆိုပါ မေလးရွားနိုင္ငံ CIMB ဘဏ္ သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ ကာ ျမန္မာ နိုင္ငံ တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံး ဖြင့္လွစ္ ထားေၾကာင္း သိရ သည္။ 

လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ နိုင္ငံျခား ဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ကိုယ္စား လွယ္႐ုံး ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ နိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၄၂ ခုရွိေၾကာင္းသိ ရသည္။ 

AKS 
Democracytoday 
Yangon Media Group 

Admin 
Nay Zaw Lin1 @ ေနေဇာ္လင္း 
Free Online Radio Media (Malaysia News) 
Free Online Tv Website - www.nayzawlin.com 
Free Media Website - www.malaysiaonlineradiomedia.com 
Free Facebook Page - https://www.facebook.com/nayzawlin18
Share this article :

0 comments:

Free Online Radio Media

Subscribe to RSS Feeds

 
ေနေဇာ္လင္း - ORMM(Malaysia News)
Copyright © Free Online Media Malaysia (ALL IN ONE)
NAY ZAW LIN1(မေလးရွား အြန္လိုင္း ေရဒီယုိ မီဒီယာ)
9.9.2009 ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ ဖရီးဝဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္သည္။