Home » , » ပီနန္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အသတ္ခံရျခင္းအတြက္ မေလးအစုိးရတြင္ တာ၀န္ရွိဟု Alt-ASEAN အဖဲြ႕ ေျပာၾကား

ပီနန္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အသတ္ခံရျခင္းအတြက္ မေလးအစုိးရတြင္ တာ၀န္ရွိဟု Alt-ASEAN အဖဲြ႕ ေျပာၾကား

Written By ေနေဇာ္ လင္း on Tuesday, December 16, 2014 | 12:30:00 PM


ပီနန္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အသတ္ခံရျခင္းအတြက္ မေလးအစုိးရတြင္ တာ၀န္ရွိဟု Alt-ASEAN အဖဲြ႕ ေျပာၾကား

မေလး ပီနန္ကြ်န္းေပၚတြင္ လြန္ခဲ့သည္ ၁၁ လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား အသတ္ခံရမႈ ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိသျဖင့္ အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္ဟု Altsean- Burma အဖြဲ႕မွ မစၥဒပ္ဘီက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ “အေရးယူဖုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနတာ ဟာ ေသသူေတြက ႏုိင္ငံျခားသားေတြမုိ႔ အေရးမပါလုိ႔လား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားနဲ႔ ခုိလံႈခြင့္ ေတာင္းခံသူေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနလုိ႔လား” ဟု မေလးရွား ကီနီ သတင္းဌာနႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာလူ႕႕ အခြင့္အေရး ဖယ္ဒေရးရွင္း၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ သည့္ မစၥဒပ္ဘီက “ဒီလူသတ္သမားေတြဟာ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးခံရဖုိ႔ ထုိက္တန္ ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မေလးရွားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏွင့္ ဒုကၡသည္ မ်ားမွာ ၄င္းတုိ႔အေပၚ ဆက္ဆံပံုေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအေပၚ ယံု ၾကည္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟုမစၥဒပ္ဘီ ကဆုိသည္။ “လူေတြက ခြဲျခားဆက္ဆံခံရ မႈေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြက ကာကြယ္ဖုိ႔ ေဒသခံအာဏာပုိင္ေတြအေပၚ အားကုိးလုိ႔မရဘူးလုိ႔ ခံစားလာရရင္ လက္စားေခ်တံု႔ျပန္ဖုိ႔ ပုိမုိလြယ္ကူေစ ပါတယ္” ဟု သူမက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

မေလးရွားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အေရးယူျခင္းခံရသည့္ စနစ္မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ ေစာလ်င္စြာ မျပဳလုပ္ခဲ့၍ အျပစ္ရွိ သည္ဟု သူမက စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထုိစနစ္မ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားမွာ လက္စားေခ် ျခင္း အား လက္ခံႏုိင္ဖြယ္လုပ္ရပ္ဟု မွတ္ယူလာႏုိင္သည္ဟု သူမကေျပာၾကားသည္။ မေလးရွားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဋိပကၡမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရာတြင္ ခုိင္ခုိင္ မာမာ ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေန မ်ဳိးစံုမွ လူမ်ားအား ကာကြယ္ေပး ရန္ မစၥဒပ္ဘီက ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

“ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြက အႏၱရာယ္ကင္းၿပီး ေလးစား ခံရတယ္လုိ႔ ခံစားရရင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပဋိပကေတြကုိ ကာကြယ္ရာမွာ ပုိမုိလြယ္ကူေစပါတယ္” ဟု ၄င္းကဆုိသည္။ “လူသတ္မႈေတြကုိ ထိတ္လန္႔ စရာျဖစ္ေပမဲ့ ဒီေဒသခံအစုိးရေတြရဲ႕ အမူအက်င့္အရ ဒါမ်ဳိးျဖစ္လာတာကုိ မေရွာင္လြဲ ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ အကာအကြယ္မရ၊ ယံုၾကည္လုိ႔မရဘူးဆုိတဲ့ အျမင္ ကုိ ပုိတုိးပြားစမွာပါ” ဟု စေတာ့သတ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေလးရွားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာ ပရဟိတလုပ္သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစံ၀င္း က လစဥ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၂ ဦးအသတ္ ခံေနရၿပီး မၾကာမီက အသတ္ခံ ရသူ အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားတြင္ ကြယ္လြန္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား သၿဂဳိၤဟ္ေပးၿပီး က်န္ရစ္သူမိသားစုကုိ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ကီေပါင္နာေရး ကူညီမႈအသင္း ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးစံ၀င္းက ေသဆံုးသူမ်ား၏ မိသားစုအား မေလးရဲတပ္ဖြဲ႕က လံုေလာက္သည့္ အကူအညီႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မေပးခဲ့ဟုဆုိသည္။

မေလးရွားမွာ သိရတဲ့ သတင္းအရ သံသယရွိသူေတြကုိ ဖမ္းဆီးထားတယ္ ဆုိေပမဲ့ ေသဆံုးသူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြကုိ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါဘူး” ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။ ေသဆံုးသူမ်ား၏ မိသားစုသည္ သံတမန္းေရး လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္သာ သံသယရွိသူမ်ားအေၾကာင္း သိရွိႏုိင္သည္။ လူသတ္မႈအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္ဟု မေလးရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူသတ္မႈမ်ားမွာ လူမ်ဳိးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ ပြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ေ၀ ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ လူသတ္ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိသည့္ ပထမအဖြဲ႕မွ လူ ၂၀ အား ဖမ္းဆီး ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိ ၂၀ ဦးထဲမွ ၈ ဦးအား အာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္ထား သည္။ အတည္ျပဳၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ သံသယရွိသူ အားလံုးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွျဖစ္ သည္ဟု ဆုိသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံအား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူ အမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ လူသတ္သမားအဖြဲ႕မ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ မေလးႏုိင္ငံေရာက္မွ အဖြဲ႕ အတြင္း သိမ္းသြင္းခ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သံသယရွိသူမ်ား မွာ မေလးရွားတြင္ အလုပ္ရရွိထားၿပီး အမ်ားစုမွာ ကန္ထ႐ုိက္အလုပ္သမားႏွင့္ မီးႀကဳိးဆင္သူ မ်ားျဖစ္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဆုိ သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအား ရရွိထားၿပီး သံသယရွိသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသား ဟုတ္၊မဟုတ္ စိစစ္ေနသည္ဟု ကြာလလမ္ပူရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးကဆုိသည္။ လူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေလးအာဏာပုိင္မ်ားက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆက္သြယ္ လာျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးလင္းေမာင္ေမာင္ က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးေနပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကလား ဆုိတာေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သံသယရွိသူမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ ျမန္မာပက္စ္ပုိ႔စ္ ကုိင္ေဆာင္ထားၿပီး က်န္လူ မ်ားတြင္ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမရွိဟု ျမန္မာသံ႐ံုးက ဆုိသည္။ သံသယ ရွိသူအခ်ဳိ႕မွာ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီ UNHCR ၏ စာရြက္ စာတမ္းျဖင့္ မေလးရွားတြင္ ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပတ္စ္ပုိ႔ႏွင့္ ေမြး စာရင္း မ်ား မရွိဟုဆုိသည္။ ၄င္းတုိ႔အား အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမွာ အခ်ိန္ ယူရန္လုိအပ္ၿပီး သံသယရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အလြန္အေျခခံ က်သည့္ သတင္းမ်ားသာ ကြာလမ္လာပူရွိ ျမန္မာ သံရုံးတာ၀န္ရွိသူမ်ား အား ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

KHTun
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

NAY ZAW LIN1 @ ေနေဇာ္လင္း
Free Online Media Malaysia (Radio & Tv Live)
Free Online Tv Website - www.nayzawlin.com
Free Media Website - www.malaysiaonlineradiomedia.com
Free Facebook Acc - https://www.facebook.com/nay.zawlin1
Free 4D Facebook Page - https://www.facebook.com/nayzawlin18
Free Health Facebook Page - https://www.facebook.com/nayzawlin4
Share this article :

0 comments:

Free Online Radio Media

Subscribe to RSS Feeds

 
ေနေဇာ္လင္း - ORMM(Malaysia News)
Copyright © Free Online Media Malaysia (ALL IN ONE)
NAY ZAW LIN1(မေလးရွား အြန္လိုင္း ေရဒီယုိ မီဒီယာ)
9.9.2009 ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ ဖရီးဝဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္သည္။